top of page

Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW

 

Vystudovala jsem Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK. Své profesní působení jsem začala prací s dětmi z dětských domovů a nyní již mnoho let působím v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých a psychoterapie. V současné době pracuji jako ředitelka Institutu procesově orientované práce (IPOP), se kterým jsem spojena od jeho vzniku, a jako terapeutka a facilitátorka v centru Po Poli.

Terapeuticky pracuji s rozmanitými tématy – tělesné symptomy, vztahové, rodinné či rodičovské obtíže, těžké nálady a pocity, sebepojetí a vztahování se k sobě samým, pracovní těžkosti, individuální směřování, spirituální témata... Využívám paradigma procesové práce a všechny nástroje, které nabízí, především uvědomování toho, co se děje v daném okamžiku a jak mohou být i rušivé a iritující zážitky možným obohacením

v našem životě a navigací pro další kroky. 

Zpravidla se během práce pohybuji v časovém formátu sezení 1x za 2 až 4 týdny, orientuji se podle potřeb lidí, se kterými spolupracuji. Terapeutická sezení trvají 60 minut, setkáváme se osobně nebo online (dle možností a preferencí). Pracuji terapeuticky převážně s dospělými (s jednotlivci i páry), občasně s dospívajícími. 

Moje práce není hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud byste potřebovali akutní pomoc, prosím, podívejte se na krizová centra nebo jiné druhy pomoci například zde: https://nepanikar.eu/mapa-pomoci-dalsi-sluzby/

 

Dlouhodobě se zaměřuji také na facilitaci veřejných diskuzí a otevřených fór týkající se klimatické krize a potřebných změn pro budoucnost.

Zajímá mě dobré sousedství ve městě a ráda podporuji vše, co k němu přispívá. 

Žiji v Praze s mužem Jakubem a našimi dětmi. 

A-1.jpg
Vzdělání
 

 

 • (2006 – 2009) FHS UK Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.)

 • (2003 – 2005) ETF UK Sociální a pastorační práce (Bc.)

 • (2005) University of Portsmouth Sociální práce – 1 semestr

 • (2001 – 2005) VOŠ Jabok Sociální pedagogika a teologie (DiS.)

Kontakt

 

 

776 688 922

anna.ryvolova@popoli.cz

2010 - present

Další odborné vzdělání

 • (2012 - 2021) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii, dokončen Dipl. P.W. (Diplomate of Process Work)

  • (2016 – 2021) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze II. 

  • (2014 - 2015) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze I. 

  • (2012 – 2014) Základní výcvik v procesové orientované psychologii 

 • (2017) Worldwork – Deep Democracy in a World of Divides: Shifting Consciousness in Politics, Economy, Ecology and Relationships, Porto Heli, Greece (48 hodin)

 • (2014) Výcvik v motivačních rozhovorech (70 hodin)

 • (2014) Worldwork – Politics and Consciousness in the Changing World. New Solutions: From History to the Future. Warsaw, Poland (45 hodin)

 • (2012) Licence pro práci s projektivní sadou koláží Miroslava Huptycha

 • (2011) Výcvik ve facilitaci konfliktů (102 hodin)

 • (2009) Výcvik v koučování pod vedením Radvana Bahbouha (80 hodin)

 • (2008 – 2010) Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v Pesso-Boyden psychomotorické terapii

 • (2006 – 2008) Systematický kurz v arteterapii (194 hodin)

 • (2007) Finanční řízení pro neziskové organizace (64 hodin)

 • (2005 – 2006) Řízení neziskové organizace (160 hodin)

 • (2002 – dosud) Krátkodobé kurzy v oblasti procesově-orientované práce, terapie zaměřené na tělo, taneční pohybové terapie, arteterapie atd

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

Pracovní zkušenosti

 • (2010 – dosud) Institut procesově orientované práce – členka správní rady, koordinátorka, ředitelka (od 2/2022)

 • (2014 – dosud) Popoli, rozvojové a terapeutické centrum – kouč, facilitátorka, terapeutka

 • (2014 – 2018) Sociální klinika  – ředitelka

 • (2015 – 2016) Art of Change  – koordinátorka

 • (2013 – 2015) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví  – projektová manažerka, fudraiserka

 • (2013 – 2014) QED GROUP a. s. – externí kouč

 • (2013 – 2014) TŘI o. s. – Hospic Dobrého Pastýře – kouč (podpořeno v rámci programu kRok jinak Nadace Vodafone)

 • (2009 – 2014) Letní dům o. s. – členka správní rady

 • (2008 – 2013) QED GROUP a. s. – konzultant, interní kouč

 • (2007 – 2009) AGNES o. s. – koordinátorka vzdělávání

 • (2002 – 2007) Letní dům o. s. – sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky

Reference

 

Člověk v tísni, Festo, Fórum dárců, Hewlett-Packard, ING, Letní dům, o. s. TŘI – Hospic, Oblastní charita Sušice, Psychoterapia.cz, Papelote, Radisson Blu Alcron Hotel, UniCredit Bank, VŠE, Vyšší Hrádek, Cesta domů, Paraple atd.

Supervize

 

Svou práci pravidelně superviduji v individuální a skupinové supervizi. Mými supervidujícími jsou:

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl.PW a Ivan Verný, M.D., Dipl.PW

Co mě těší

 

Čas s rodinou a přáteli, knihy, šití, vrtání se v zahradě, putování krajinou, plavání & běh

bottom of page