top of page

Ceník služeb

 

Všechny naše služby jsou placené v hotovosti po každé hodině, pokud není dohodnuto jinak.

 

Pokud se na domluvenou hodinu nemůžete dostavit, je nutné se telefonicky omluvit, nejpozději však 24 hodin před začátkem sezení. Pokud tak neučiníte, jste povinni hodinu zaplatit. Tento závazek platí i pro náš tým. Pokud se nedostavíme na domluvenou hodinu bez omluvy, získáte příští hodinu zdarma.

 

Ceny se za jednotlivé služby pohybují v rozpětí: 

  • Individuální poradenství a terapie 55min 800 Kč – 1 500 Kč

  • Koučování 55min 1000 Kč – 2500 Kč

  • Kraniosakrální terapie, somatic experiencing 75 - 90 min 1 400 Kč

 

Uvedená cena koučování platí v případě, že klient si platí hodinu soukromě. 

 

V případě těžké životní situace je možné dohodnout cenu individuálně. Konkrétní dohoda platby za sezení je součástí úvodní schůzky.

 

bottom of page