top of page

Poskytované služby

Terapie

 

V našem životě nastávají obtížné chvíle, kdy potřebujeme podporu

a provázení od druhého člověka. V našem centru nabízíme rozličné způsoby této podpory, závislé na zaměření každého našeho profesionála. Principem naší práce je empatické porozumění, nehodnotící přístup a podpůrné provázení na Vaší cestě. 

Pracujeme zejména individuální formou, můžete také využít skupinová setkávání, která probíhají v pravidelných intervalech po stanovené období.

Koučování

 

Rádi Vás podpoříme na Vaší cestě k vyšší výkonnosti či k dosažení Vašich cílů. Někdy cítíme, že nevyužíváme plně náš potenciál a rádi bychom to změnili. Nebo přemýšlíme kudy dál v pracovním či osobním životě a potřebujeme mít „parťáka“, se kterým bychom na tom pracovali. To jsou nejčastější důvody, proč vyhledat profesionálního kouče. Vedle individuálního koučování pracujeme i s týmy na jejich cestě k lepšímu a účinnějšímu fungování, a to jak v komerční sféře tak i s neziskovými organizacemi.

Facilitace skupinových procesů

 

Jednou z našich vášní je facilitační práce s celými týmy na jejich vlastním fungování. Věříme, že každý z členů týmu si do něj přináší vlastní očekávání, emoce, nadšení i zklamání a že mnohdy tato „osobní“ rovina fungování týmů nebývá plně uvědomována a přesto silně působí na jeho fungování. Facilitace pak může být cestou, jak podpořit i tuto rovinu, jak přizvat naší různorodost, tak oslovit konflikty, které se v tom mohou skrývat a přinést je tím více na světlo a tak přispět k většímu porozumění a v konečném důsledku lepšímu fungování.

Více zde: www.popoli-facilitace.com 

Psychologické poradenství

 

V našem týmu jsou psychologové, kteří mají zkušenosti z různých oblastí našeho života a kteří poskytují i poradenské služby. Cílem je pomoci překonat různé typy obtíží nebo překážek, od pracovních, profesních, manželských či studijních. Zpravidla se jedná o krátkodobou podporu, formou jednoho či dvou setkání s cílem pomoci se zorientovat v problému a hledat způsoby a prostředky, jak se situací zacházet. Jedním z řešením může být i následná terapie či koučování

Psychologické poradenství 

 

Rádi Vás podpoříme v hledání Vaší další cesty v profesním životě. Společně budeme hledat oblasti, ve kterých můžete nejlépe využít vaše dary, schopnosti a dovednosti, objevovat Vaše zdroje a vášně

a propátrávat možnosti, kde je to možné spojit. Budeme objevovat to,

co Vás volá a přitahuje a pracovat na tom, jak to zrealizovat. Pracujeme

i se studenty vysokých škol, kteří často hledají svoje životní směřování.

Semináře a workshopy

 

V našem centru pořádáme pravidelně různé semináře a workshopy. Aktuální nabídku najdete zde.

Psychodiagnostika 

 

Nabízíme i různé formy psychodiagnostiky a psychologického vyšetření,

ať pro oblast osobního růstu či profesní orientace.

Pronájem prostor

 

Zájemcům umožníme pronájem seminární místnosti s možností využít zázemí našeho centra. Doporučená velikost skupiny je cca 15 osob.

Pro bližší informace nás kontaktujte. Ceník pronájmu zde.

Kraniosakrální biodynamika

 

Kraniosakrální terapiebiodynamickou cestou je celostní terapeutický přístup, který má původ v západním lékařství. Snoubí v sobě nejmodernější vědecké poznatky a schopnost využívat přirozenou

a hlubokou moudrost lidského těla. V základu této terapie stojí respektující přístup ke konkrétnímu člověku a jeho jedinečným potřebám, který umožňuje terapeutovi podporovat přirozené samoléčivé procesy

v organismu klienta.Kraniosakrální terapeut pomocí lehkého dotyku naslouchá samoléčivým procesům lidského těla. Tím tyto procesy posiluje a umožňuje organismu klienta, aby se přirozenou cestou vyrovnal s přítomnými obtížemi a nalezl novou funkční rovnováhu.

bottom of page