top of page

Mgr. Jakub Ryvola

 

Facilitaci vnímám jako stopování a následné rozkrývání vašeho procesu teď a tady. Není to cesta narýsovaná na mapě. Je to cesta, která vzniká společně, krok za krokem*. Ať se na ní objeví cokoliv, jsme v tom spolu. 


Mohou to být vztahová témata, zaseknutí na osobní nebo profesní cestě, ztráta vize/orientace v životě, malé i velké sny, psychospirituální krize, tělesné symptomy, různé formy konfliktů či nějaká vaše “život měnící” zkušenost, kterou je potřeba integrovat a další. 


Pro vás a vaše téma se vždy snažím vytvořit především bezpečný prostor. Pak  můžeme společně procházet váš svět, s nímž se identifikujete a znáte. Budeme zkoumat jeho limity a také svět, který je za nimi. Svět, s kterým se možná tolik neidentifikujete, je vám neznámý, rušivý… Se zvědavostí, odvahou a trochou štěstí si můžeme uvědomit jak a proč “se nám to/něco děje” (navzdory našim záměrům) a co by na tom mohlo být pro náš život důležitého. 


V průběhu setkání vedle mluveného sdílení můžeme pracovat se všemi smysly, sněním, změněnými stavy vědomí, nezáměrnými signály vašeho těla i světa kolem nás…vším, co by mohlo být branou k hlubšímu uvědomění a poznání toho, co se nám děje.


Při práci využívám především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2017 studuji. Zajímá mě celostní přístup k životu, témata osobního rozvoje a lidské zralosti, hledání smyslu a naplnění individuálního příběhu. Od roku 2005 se zabývám psychospirituální tématikou a integrací zážitků změněných stavů vědomí. 


Nepřestává mě fascinovat autenticita a moudrost domorodého vztahování se ke světu. Stejně tak, jako kreativita a zvědavost člověka současného. Oslovují mě témata “hluboké demokracie”, prostoru, kde mají všechny naše části/hlasy možnost se projevit. Místa, kde je periferie stejně důležitá jako centrum a kde je možnost nahlédnout téma z jiné/nové strany. Tuto vášeň sdílím se svoji ženou Annou, s níž velmi rád facilituji skupinové procesy. 


Pracuji s jednotlivci a skupinami, osobně i online. 


Nedílnou součástí mé práce je můj vlastní seberozvoj a supervize mé práce.

Supervizorky: Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW a Iona Fredenburgh Dipl. PW.

* “Žádná cesta tu není poutníku. Cesta vzniká chůzí. ”(A. Machado)

Profilovka-JR.png
Zkušenosti

 

  • (1992–1998) PF UJEP Ústí nad Labem, obor Společenské vědy – Výtvarná výchova

  • (2007–2009) Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v Pesso-Boyden psychomotorické terapii

  • (2006–2013) Sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (Stargate)

  • (2017) Základní výcvik v procesově orientované psychologii

  • (2019–2021) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze I.

  • (2022–dosud) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze II.

 

Kontakt

 

604 831 683

jakub.ryvola@popoli.cz

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

2010 - present

bottom of page