top of page

Martin Šimek

Mojí podstatou je překonávat překážky a dosahovat cílů … malých nebo velkých, na tom mi nezáleží. Vím, že k takovým cílům se mohu dopracovat tvrdou a trpělivou prací a pouze s podporou druhých.

Důkladně naslouchat, analyzovat a vyhodnocovat každý detail, podpořený vírou v něco lepšího, je zásadní pro konečný úspěch, stejně tak jako schopnost stát si za svými názory a hodnotami a neuhýbat z nich.

A pokud ještě bude mít někdo zájem, abych mu část toho předal, učiní mi to spokojeným. To pak ale i z těch nejmenších cílů dělá ty největší …

2010 - present

2010 - present

bottom of page