top of page

Martin Halasz

Baví mě  získávání informací, které tvoří mojí osobnost. Některé přijmu, jiné ignoruji nebo odmítnu. Celkově se moje vnímání světa stále mění, i když čím dál pomaleji, jelikož každá nová informace se na celku podílí menším dílem. Rád  cestuji, poslouchám názory lidí a předávám své. Oceňuji vzdělanost a zájem o druhé.

2010 - present

2010 - present

bottom of page