top of page

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl.PW
 

Vystudoval jsem sociologii na Univerzitě Karlově a poté autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, kde jsem se věnoval studiu psychosomatiky při práci s hlasem, přednesem, pohybem, při improvizaci. Absolvoval jsem výcvik v Procesově orientované psychoterapii a čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness). Svoje dovednosti a kondici také čerpám z mnohaleté meditační praxe. Strávil jsem půl roku v meditačním klášteře v Barmě. Ovlivnila mě i zkušenost s gestalt terapií, focusingem, Pesso-Boyden terapií, psychodramatem a rodinnými konstelacemi, pobytem ve tmě. Profesně se věnuji hlavně psychoterapii v centrech PoPoli a Lávka, vedení programů mindfulness, lektorování seberozvojových kurzů a krizové intervenci. Zdrojem inspirace a energie je pro mě i dialogické jednání, které nyní učím na DAMU.
 

Problémy, se kterými se na mě klienti obracejí jsou například: nedostatečné sebevědomí, bezmoc, strachy, úzkosti, vnitřní kritika. Dále pak vztahové problémy, konflikty, nevěry. Adaptace na náročné životní situace – umírání či úmrtí blízké osoby. Problémy s hledáním identity, LGBT+. Traumatizující zážitky. Tělesné symptomy, bolesti, zadrhávání v řeči. Psychospirituální krize, různá životní rozcestí, při kterých člověk potřebuje znovu najít smysluplný směr.
 

Během terapeutického setkání si povídáme o tom, co vás trápí, co vás irituje, co vás láká a po čem toužíte. Už samotné sdílení v nehodnotící atmosféře vám může pomoci srovnat si myšlenky. V některých případech využívám práci s vnitřním kritikem nebo psychodramatické přehrání problémové vztahové situace. Zajímá mě, jaké sny se vám zdají, jaké metafory používáte, jaké pohádky jste měli v dětství rádi, jaké filmy sledujete nyní, jaké knihy čtete, synchronicity, které se vám dějí. 
 

Není mým úkolem vyřešit problémy za vás ani vám je nedokáži odstranit. Mohu vám být průvodcem a pomáhám zvědomovat a chápat, proč se ve vašem životě děje právě to, co se děje – ať již to má podobu strachu, tělesného symptomu nebo vztahového problému. Mám důvěru v to, že to, co se děje ve vašem životě má nějaký dobrý důvod, smysl i když ten smysl není zjevný na první pohled. V souladu s přístupem procesové psychologie důvěřuji, že v zárodku problému je již obsažen i klíč k řešení, jen je nutné ho se zvídavostí a zájmem objevit.
 

Nepohlížím na klienty skrze patologizující názvy diagnóz. Ať už si myslíte, že nějakou diagnózu máte nebo vám ji někdo přidělil, mnohem více mě zajímá, jak daný problém prožíváte. Při našem setkání jsem v roli terapeuta, odborníka, ale zároveň spoluúčastného člověka – prozkoumávám i u sebe nakolik se mě samotného problém týká. Terapie je tak spíše společnou dobrodružnou cestou hledání a objevování. Bude mně potěšením hledat a nacházet s vámi smysluplnou cestu k vaší spokojenosti a štěstí. Snažím se v sezení vytvářet bezpečnou nehodnotící atmosféru, v které postupně může růst vaše důvěra odvážit se sdílet, co vás nejvíce trápí. Vy sami určujete, co vše o sobě chcete sdělit. Naše setkání jsou vázaná mlčenlivostí. Pro svou práci využívám supervizi. 

Počet setkání není předem stanoven. Někdy stačí jedno sezení, mnohdy je třeba potkávat se po nějakou dobu a doporučená frekvence je pak 1x týdně nebo 1x za 14 dnů. Individuální sezení trvá 50 minut, v případě párové či rodinné terapie 80 minut. Na sezení se můžete objednat e-mailem nebo telefonicky. 

Sezení jsou za přímou platbu v hotovosti, nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Zrušení domluveného termínu: domluvený termín můžete zrušit či se přeobjednat na jiný termín nejpozději 24 hodin před sezením, jinak je nutné sezení uhradit.

Pokud jste v krizové situaci a potřebujete vyhledat pomoc dříve než vás mohu přijmout, můžete zkusit využít aplikaci pro chytré telefony: https://nepanikar.eu/  nebo se obrátit na některou z linek důvěry či krizové centrum. Zde můžete najít kontakty: https://nepanikar.eu/mapa-pomoci-krizova-centra

Slavek_Popoli_2021.jpg
Odborné vzdělání a absolvované výcviky
 
  • DAMU, katedra autorské tvorby a pedagogiky – obor: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (PhD.) (2013 – 2019)

  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor: sociologie (Mgr.) (2004 – 2009)

  • ​Výcvik v procesově orientované psychoterapii a facilitaci, IPOP, (Dipl. P.W.) (2012 – 2021)

  • Roční výcvik ve facilitaci skupinových procesů, IPOP (2011)

  • Roční výcvik pro dobrovolníky hospice Cesta Domů (2010 – 2011)

  • Výcvik krizové intervence (2010)

  • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (sati = mindfulness) (2005 – 2008)

Kontakt

 

 

732 941 890

boleslav.keprt@popoli.cz

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

Další vzdělání
 

Zde jsou některé z dalších vzdělávání a krátkodobých kurzů v oblasti procesově orientované práce a rozvoje osobnosti, které jsem absolvoval:

Vztahy, rodina, konflikty
Vše je to v rodině – procesově orientovaný přístup k práci s dětmi a rodinou (Dawn Menken, 2018)
Příbuzní a jiné příšery – práce s rodinami a rodinnými systémy (Ivan Verný, 2016)
Blízkost, eros, sexualita (I. Verný, 2012)
Láska, konflikt a nuda jako části společné cesty v milostných a jiných vztazích (I. Verný 2010)
Jak se spřátelit s konflikty (Joe Goodbread, 2018)
Tvůrčí oheň konfliktů ( Anup Karia, Stáňa Študentová, 2010)
 

Práce s vnitřním kritikem

„Jak to se sebou mluvíš?“ Sebekritika a vnitřní práce (Ivan Verný, 2018)
Krocení démonů v satiterapii (Karel Hájek, Jan Benda, 2009)
 

Práce s traumatem

Porozumenie traume a disociácii cez neurológiu a vzťahovú väzbu (Hana Vojtová, 2023)

Psychohygiena pomocí metody TRE (Jana Horsáková, 2017)
Všechno má svou prasklinu – procesově orientovaný přístup k práci s traumatem jednotlivců a společnosti (Arlene Audergon, Stáňa Študentová, 2014)

Práce s hlasem, verbálním projevem, improvizace

Hlasová výchova (Ivana Vostárková, DAMU, 2013 – 2016)

Studium dialogického jednání (Stanislav Suda, Ivan Vyskočil, DAMU)
Improvizace (Martin Zbrožek, HAMU, 2015 – 2017)
Improvizační setkání (Jaroslav Dušek 2010, 2014)

 

Sny, životní mýtus a změněné stavy vědomí

13. komnata: Sny a snění, mýtické vzorce v dlouhodobých procesech jedinců a generací (A. Karia, S. Študentová, 2012)
Práce se sny (Ivan Verný, 2011)

Smrt, umírání, doprovázení

Univerzální zkušenost – důvěrné setkání se svou vlastní smrtí (Alan Lowen, 2023)

Úvod do práce s kómatem (Peter Ammann 2010)

 

Práce se skupinou, celospolečenská témata

Worldwork – Shifting Consciousness in Politics, Economy, Ecology and Relationships (Řecko 2017)

Hlboká demokracia…( A. Karia, S. Študentová, 2010)

Tvůrčí a publikační činnost
 

Dokument pro Český rozhlas

On fakt někam odcházel – příběh dobrého umírání v kruhu rodiny. Rozhlasový dokument s Terezou a jejím příběhem doprovázení umírajícího otce. 

 

Kniha

Dialogy s vnitřním kritikem: jak proměnit negativní hlasy ve zdroj síly a inspirace (nakladatelství Brkola, 2022)

 

keprt-1_edited.jpg

2010 - present

Pracovní zkušenosti
 

(2014 – dosud) PoPoli, rozvojové a terapeutické centrum – psychoterapeut

(2012 – dosud) Centrum Lávka o.s., psychoterapeut, lektor mindfulness a dalších seminářů 

(2011 – dosud) Centrum sociálních služeb Praha, pracovník krizové intervence

(2019 – dosud) DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky, pedagog – Dialogické jednání 

(2014 – 2022) Déčko Liberec z.s., lektor výcviků krizové intervence 

bottom of page