top of page

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl.PW
 
Vystudoval jsem sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Jsem studentem výcviku Procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Studoval jsem psychosomatické disciplíny na DAMU, kde pro mě byla velkým zdrojem inspirace a energie studium dialogického jednání. Svoje dovednosti a kondici také čerpám z mnohaleté meditační praxe, které jsem se věnoval i při půlročním pobytu v meditačním klášteře v Barmě. Ovlivnila mě i zkušenost s gestalt terapií, focusingem, PBSP, psychodramatem a rodinnými konstelacemi.  Pracuji jako terapeut v rozvojovém centru Popoli a Lávka, kde jsem také lektorem kurzů Mindfulness a dalších seminářů. Nově se angažuji v pořádání Otevřených fór (Open forums), která podporují možnost „hluboké demokracie“ (Deep democracy) – setkání lidí protichůdných názorů s tématy polarizujícími společnost.

Slavek_Popoli_2021.jpg
Kontakt

 

 

732 941 890

boleslav.keprt@popoli.cz

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

2010 - present

bottom of page