top of page

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D., Dipl. PW
 
Fascinují mě životní cesty a příběhy lidí, přizývám a oceňuji různorodost a možnosti, které máme. Mým darem je schopnost podpořit druhé v jejich růstu, pomáhat jim nacházet zdroje síly, spokojenosti a štěstí a společně pracovat na jejich sebeuvědomění. „Spolu jít kus cesty a hledat“ je mé životní krédo… Profesionálním průvodcem lidí jsem více než 15let. Původně jsem vystudoval jednooborovou psychologii na Universitě Karlově a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté jsem začal pracovat jako terapeut, lektor, trenér, pracoval jsem s lidmi, kteří se „necítili dobře“, kteří hledali své zdroje, popř. hledali podporu na cestě svého růstu a rozvoje, jak osobního tak profesního. Později jsem začal pracovat i s profesionály a manažery v organizacích. Těm jsem byl průvodcem na jejich cestě k růstu, pracovním úspěchům a životní spokojenosti. Rovněž mám vlastní zkušenosti i s prací pro velké firmy, buď z role poradce či vlastních manažerských pozic, velmi dobře tak vím, co tato práce obnáší. Ve svém přístupu tak dokážu propojovat osobní příběh a jedinečnost každého z nás se světem pracovních výzev a těžkostí. V centru však vždy zůstává „člověk“, Vy… Ve své práci vycházím především z proces orientované psychologie, skupinové psychoanalytické psychoterapie, skupinové analýzy, biosyntézy a dynamické psychoterapie. Zároveň využívám své zkušenosti z koučování a výcviku koučů. A současně moje zkušenost je pokaždé pro mě zdrojem učení. Nedílnou součástí mé práce je můj vlastní seberozvoj a supervize mé práce.

Odborné vzdělání
 
 • Universita Karlova – jednooborová psychologie – klinická psychologie
 • Vysoká škola ekonomická – obor Finanční řízení podniku a účetnictví

 • Vysoká škola ekonomická - doktorát v oblasti managementu a manažerské psychologie

Kontakt

 

737 235 536

standa.hasa@popoli.cz

Terapeutické výcviky
 •  Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. sebezkušenost 350h a ukončená teoretická část. (2001-2003,2013). Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii.

 • Výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie (100h sebezkušenosti - 2011). Institut procesově orientované práce.

 • Výcvik v koučování (80h): 2010-2011. ČNP Consulting.

 • Výcvik v biosyntéze – zahájen v roce 2012. Český institut biosyntézy.

 • Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii, Institut procesově orientované práce, dokončen Dipl. P.W. (Diplomate of Process Work)

  • (2016 – 2020) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze II. 

  • (2014 – 2015) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze I. 

  • (2012 – 2014) Základní výcvik v procesové orientované psychologii 

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

2010 - present

Další psychoterapeutické vzdělání
 • Tvůrčí oheň konfliktů (16h). Stáňa Študentová 2010

 • Innerwork: Stáňa Študentová. IPOP. (16h). 2010

 • Začátky a konce (IPOP) – Ivan Verny, (16h). 2010

 • Spiritualita v pohledu PW (POPI) – S. Ondrisova, B. Sopko, 16h. 2010

 • Setkání s biosyntézou. Yvonna Lucká, B. Janečková. (ČIB) 16h. 2010

 • Úvod do hypnózy. Jiří Zíka. 16h. 2011

 • Práce se sny (16h): Ivan Verny 2011

 • Body symptoms (POPI) – Claire Hill, Connor McKenna, 16h. 2011

 • Intimita-eros-sexualita (IPOP) – Ivan Verny, 16h. 2012

 • Úvod do Pesso-Boyden Terapie - Yvonna Lucka, Luboš Kobrle, 16h. 2012

 • Landmark: Landmark forum 2013. Londýn. (30h)

Pracovní zkušenosti
 • Vysoká škola ekonomická, Katedra manažerské psychologie: asistent (1999 – 2002) 

 • Deloitte, Human Capital Advisory Services: Senior Manažer (2002 – 2007)

 • Wood and Company: Project Manager, Board Advisor (2007 – 2010)

 • Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel (2010 – 2013)

 • Universita Karlova – Katedra andragogiky – přednášející (2011 – dosud)

 • Vigo Investment (09/2013 – dosud)

 • Nezávislý lektor, facilitátor, terapeut od roku 1998

Zájmy
 
 • jóga, bonsaje, čaj, knihy, vytrvalostní běh, Indie, filmy
bottom of page