top of page

Ing. Mgr. Radek Černý

Radek působí jako kouč, terapeut a facilitátor. Během své profesní kariéry prošel manažerskými pozicemi v rámci velkých mezinárodních společností jako např. O2, Plzeňský Prazdroj nebo Česká pojišťovna. Pracoval na rozsáhlých změnových projektech se zásadním dopadem do výsledků firem a byl součástí několika fúzí velkých společností. Pomáhá jednotlivcům a firmám nalézt jiný úhel pohledu a nacházet cesty k řešení.

 

Od roku 2017 Radek působí na volné noze. Pracoval na rozvojových a změnových projektech, aktuálně se zabývá transformací firem na agilní způsob řízení. Jako facilitátor a kouč se zaměřuje na témata změn a dalšího směřování v životě člověka, rozvoj manažerů a leaderů v organizacích a na facilitaci skupin.

 

Vystudoval obor personálního řízení a managementu cestovního ruchu. Absolvoval jednoletý výcvik v psychologickém koučování a jednoletý výcvik ve facilitaci skupin a řadu dalších tréninků a workshopů. Aktuálně je v druhé fázi diplomového výcviku v procesně orientované psychologii a pracuje pod supervizí.

Terapeutické výcviky

  • Jednoletý výcvik v psychologickém koučování, 2011 - 2012, MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD., výcvik akreditován ICF

  • Výcvik ve skupinové facilitaci, 2013-2014, Institut procesově orientované práce

  • Základní výcvik v procesově orientované psychologii, 2015, Institut procesově orientované práce

  • Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: fáze I., 2015 – 2018, Institut procesově orientované práce

  • Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: fáze II., 2018 – probíhá, Institut procesově orientované práce

Kontakt

 

606 635 855

radek.cerny@popoli.cz

Jazyk

 

čeština 

angličtina

2010 - present

Webové stránky

 

www.radekcerny.net

2010 - present

bottom of page